به منظور چک کردن شماره واگن یا کانتینردر قسمت کنترل نشانه، به این صورت وارد نمایید - هر شماره در یک خط جدید.
شماره واگن ها و کانتینرها را می توان نامرتب وارد کرد، سیستم خودش تشخیص می دهد که هر شماره نشانه چیست.


به بالای صفحهبه بالای صفحه
:در صورت بروز هر گونه سوال، به ما مراجعه نمایید
دمیتری فئودورف, تلفن.: +371 29 411 144, skype