:جستجوی ایستگاه براساس حرف اول
(2), 1 (42), 2 (20), 3 (11), 4 (12), 5 (9), 6 (4), 7 (8), 8 (6), 9 (6), A (571), B (873), C (274), D (350), E (87), F (66), G (428), H (17), I (239), J (48), K (1699), L (404), M (631), N (433), O (700), P (857), Q (3), R (646), S (1238), T (632), U (278), V (506), Y (273), Z (461), А (6), Б (7), В (4), Г (4), Д (4), Е (1), З (2), И (2), К (16), М (6), Н (6), П (13), Р (6), С (4), Т (3), У (1), Х (3), Ч (2), Ш (1), Я (3)
بخشی از نام یا کد ایستگاه را وارد نمایید: 
N.B! Сайт RailWagonLocation.com не имеет никакого отношения к станциям в этом списке!
 کد ایستگاه نام نوع ایستگاه راه آهن
Verhoturye, SVEسوردلوفسکی
Vingapur (rzd), SVEسوردلوفسکی
Vinzili, SVEسوردلوفسکی
Viya, SVEسوردلوفسکی
Vizhay, SVEسوردلوفسکی
Vogulka, SVEسوردلوفسکی
Vonyegan, SVEسوردلوفسکی
Vorontsovka, SVEسوردلوفسکی
Vostochnaya, SVEسوردلوفسکی
Voynovka, SVEسوردلوفسکی
Voynovka (perev.), SVEسوردلوفسکی
Vsesvyatskaya, SVEسوردلوفسکی
Vsevolodo-Vilva, SVEسوردلوفسکی
Vstrecha, SVEسوردلوفسکی
Vynga-Jaha, SVEسوردلوفسکی
Vyrubki (rzd), SVEسوردلوفسکی
Yagelnaya, SVEسوردلوفسکی
Yalutorovsk, SVEسوردلوفسکی
Yamburg, SVEسوردلوفسکی
Yarino, SVEسوردلوفسکی
Yasashnaya, SVEسوردلوفسکی
Yayva, SVEسوردلوفسکی
Yekaterinburg-Passazhirskiy (Passenger), SVEسوردلوفسکی
Yekaterinburg-Sortyrovochniy, SVEسوردلوفسکی
Yekaterinburg-Tovarniy, SVEسوردلوفسکی
به بالای صفحهبه بالای صفحه