Lai pārbaudītu vagona vai konteinera numuru uz kontroles zīmi ievadiet vagonu un konteineru numurus formā – katru numuru jaunā rindā.
Vagonu un konteineru numurus var ievadīt pārmaiņus – sistēma pati noteiks kāda tipa ir konkrēts numurs.


Uz lappuses sākumu Uz lappuses sākumu
Ar visiem jautājumiem griezties:
Dmitrijs Fjodorovs, tālr.: +371 29 411 144, skype